Social Recruitment: succesvol toepassen in 5 Stappen

In de afgelopen 6 tot 8 jaar is de functie van recruitment sterk veranderd. Niet alleen is de wijze waarop wij in de afgelopen 10 jaar vacatures plaatsten drastisch gewijzigd, ook hebben wij in ons vak te maken met allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen. Samen met de massale opkomst van social media, de vergrijzing en versnippering van ons toekomstig arbeidsaanbod, vragen al deze ontwikkelingen van iedereen die zich met werving en selectie bezighoudt om anders te denken en werken in recruitment.

Anders werven in economische betere tijden
Uit cijfers van het CPB blijkt dat de economie steeds meer zal aantrekken over de periode 2018-2021 en dat we te maken krijgen met een beroepsbevolking die continu verandert en veroudert. Niet alleen de samenstelling wijzigt in snel tempo, ook zal het arbeidsaanbod uit verschillende generaties bestaan. Waarbij elke generatie zijn eigen specifieke kenmerken, drijfveren en attitude heeft.

Met als gevolg dat het voor recruitment steeds belangrijker zal worden om direct aansluiting te vinden bij de juiste doelgroep om sneller openstaande vacatures te kunnen vervullen.

Waarom een nieuwe wervingsmethode ontwikkelen? 
Kandidaten hebben het druk, zij leven grotendeels in een mobielgedreven wereld en hun aandacht is versnipperd. Ondanks het feit dat zij honderden verschillende jobboards en vacaturesites tot hun beschikking hebben om vacatures te vinden, laten cijfers van CBS zien dat kandidaten de voorkeur geven aan meer gerichte, gepersonaliseerde sociale werving. Hierdoor verliezen de klassieke vacaturesites aan populariteit. Daarnaast hebben we te maken met een kandidaatgedreven arbeidsmarkt die maakt dat kandidaten steeds selectiever kunnen zijn in hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Dit betekent concreet dat het steeds belangrijker wordt voor bedrijven om sneller met de juiste kandidaten in contact te komen. Simpelweg omdat de meest geschikte én gewilde kandidaten vaak niet actief of direct op zoek zijn naar een nieuwe job. 

Het nieuwe werven is meer dan alleen het matchen van vraag en aanbod
Met de komst van het internet en de explosieve groei van social media is het nieuwe werven, oftewel social recruitment, meer dan alleen een kwestie van het matchen van vraag en aanbod geworden. Social recruiting volstaat niet met het posten van een vacature of het e-mailen van een linkje van de openstaande functie.

Social recruiting is het begin van een Candidate Engagement proces waarin de recruiter een  breed strategisch social framework opbouwt. Hierdoor krijgt de organisatie meer inzicht in:
- welke specifieke wensen de potentiële kandidaatgroepen hebben
- hoe kandidaten zich oriënteren op de arbeidsmarkt
- welke kanalen zij gebruiken in de oriëntatiefase en het zoekproces naar een nieuwe job
- wat de beste online en offline contactmomenten zijn om een waardevol gesprek te beginnen
- welke informatie en acties relevant zijn en passen bij de doelgroep, levensfase en verwachting van de potentiële kandidaat.

Succesvol online werven
Om succesvol online te werven is het voor een organisatie noodzakelijk om direct te kunnen inhaken op relevante wederzijdse interesses. Het doel is om relaties op te bouwen waarmee op termijn gecommuniceerd kan worden over bestaande en nieuwe vacatures binnen de organisatie.

Dit is het nieuwe werven waar de recruiter meer dan alleen een administratieve rol vervult maar ook fungeert als  Social Relation builder. Die met behulp van data, analyse en marketinggerichte acties de organisatie ondersteunt bij het opbouwen van waardevolle sociale relaties. In onze nieuwe wereld wordt immers het omzetten van kandidaat naar sollicitant - de gewenste candidate conversion - alleen haalbaar als er meer inzicht is in de gedragskenmerken van een kandidaat die niet alleen nu, maar ook in de toekomst bijdraagt aan het succes van morgen.

Maandagochtendacties om Social Recruitment succesvol te implementeren
Om Social Recruitment te implementeren en meer aannames te realiseren is informatie, kennis en inzicht nodig. Het proces start met het in kaart te brengen waar je met de organisatie staat. Daarna begin je met het opbouwen van een strategisch social framework. Hierdoor krijg je meer inzicht in het aanbod van potentiële kandidaten voor jouw organisatie, en kun je hen sneller motiveren om voor een bestaande of nieuwevacature in jouw organisatie te kiezen.

Maandagochtendacties die recruiters kunnen helpen om Social Relation builders te worden;

 1. Verzamel vanuit de organisatie relevante wervingsdata.
 2. Verdeel de wervingsdata-informatie in relevante conversiedata en beantwoordt de volgende vragen:
  • Welke wervingskanalen levert de meeste conversie op?
  • Wat is de plaatsingsratio per wervingsbron per vacaturecategorie?
  • Welke acties zijn er per wervingsbron ingezet voor het opbouwen van een relatie?
 3. Verzamel vanuit diverse interne en externe bronnen data over de meest ideale kandidaat voor jouw organisatie. Breng deze informatie samen in een kandidaatprofiel.
 4. Bouw verschillende kandidaatprofielen per doelgroepcategorie op waarin de specifieke wensen, kenmerken, drijfveren en attitude duidelijk naar voren laat komen.
 5. Breng per kandidaatprofiel in kaart welk traject de kandidaat aflegt naar zijn zoektocht naar zijn volgende stap in zijn carrière: hoe, waarom en wanneer gaat hij/zij op zoek naar een nieuwe baan?
   

Heb je vragen of wil je advies over de grootste wervingsuitdagingen voor jouw organisatie? Stuur ons een e-mail. Wij helpen je hier graag bij!