Wervingsoplossingen

Talent Mapping: meer inzicht in de werving

Om sneller in te spelen op veranderde marktomstandigheden worden bestaande functieprofielen en –rollen vaak aangepast of opgewaardeerd. In de praktijk blijkt bij de werving toch dat deze ‘nieuwe’ vaardigheden lastig zijn om in te vullen.

De Knowledge driven search℠ methode is gericht op het kaart brengen van de kennis, ervaring en capaciteiten die daadwerkelijk nodig zijn en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de prestaties. Hierdoor kunnen de gewenste rollen en posities binnen de organisatie sneller ingevuld worden. Nu en in de toekomst.

Ondersteunt uw wervingsteam bij

Herpositioneren van de veranderde rol of positie binnen de juiste doelgroep
Het sneller invullen van nieuwe rollen en posities binnen een organisatie
Het sneller positioneren van de juiste kanalen voor de recruitmentstrategie
Het verbeteren van kennis en inzicht in de behoefte van de ‘gewenste” doelgroep voor wervingscampagnes

Wilt u meer weten over onze strategie om uw vacatures sneller in te vullen?

wij informeren u graag

Neem contact op

Smart Sourcing in Recruitment

Wanneer job boards, vacaturesites of andere wervingsmethodes onvoldoende, kwalitatief goede reacties opleveren. Biedt het gebruik van juiste recruitment- en kandidaatdata meer inzicht in 'hoe' een vacature sneller kan worden ingevuld. Smart Sourcing in recruitment is gericht op het in kaart brengen van alle data points van de openstaande vacature.

De uitkomsten hiervan worden gecombineerd in een recruitment marketingstrategie met een direct sourcing plan voor de openstaande vacature. Vervolgens selecteren wij binnen de doelgroep professionals met de specifieke, gewenste vaardigheden en stellen deze op korte termijn met een shortlist van passende kandidaat aan u voor.

Ondersteunt uw wervingsteam bij

Het sneller vervullen van langdurig openstaande vacature
Het vergroten van de wervingsimpact door direct met de juiste professionals in gesprek te gaan
Het bewaken van de kwaliteit, continuïteit en duurzame invulling van de vacature
Het verkorten van het wervingsproces voor complexe en/of bedrijfskritische vacatures

Wilt u meer informatie over het versnellen van uw recruitmentproces?

leg uw vraag aan ons voor

Neem contact op

Candidate Pipeline Recruitment

Voor elke organisatie is het van belang om snel en flexibel met de markt mee te kunnen bewegen. Daarnaast wilt u uw concurrentiepositie behouden of uitbreiden. De inzet van professionals met relevante kennis en vaardigheden is hierbij onmisbaar.

Candidate Pipeline development is meer dan alleen de search naar passende kandidaten. Het is het opbouwen van Candidate Engagement Programma met professional die juiste kennis en ervaring hebben die uw organisatie nu en in de toekomst nodig heeft.

Wanneer er behoefte ontstaat aan meerdere professionals fungeren wij als verlengstuk van uw werving- en selectieteam. De organisatie hoeft zich alleen te concentreren op het voeren van gesprekken met kwalitatief goede en geschikte kandidaten. Deze aanpak is effectief en resultaatgericht en levert naast tijdwinst ook een kostenbesparing op.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Ondersteunt uw wervingsteam bij

Het versnellen van de aannametijd van specifieke kennis en vaardigheden voor het invullen van projectmatige functies
Het verbeteren van de talentpool voor gespecialiseerde skills waarbij de interne vacature frequentie laag is
Het versnellen van het wervingsproces voor complexe en moeilijk opvulbare functies
Het verlagen van de kosten voor aanname van specifieke kennis en vaardigheden

behoefte aan een professionele en frisse blik op werving van complexe vacatures?

Wij adviseren u graag

Neem contact op